Top Cigar

Top Cigar

Xì gà mini

Sau nhiều năm trải nghiệm với xì gà, tôi vẫn không đưa ra một đánh giá khả quan nào cho xì gà mini...