Rating & Reviews

Chuyên mục này Vua Xì Gà chia sẻ những bài đánh giá tất cả các dòng xì gà của Cuba, với những bài viết dựa trên tạp chí Cigar Aficionado cùng với những review của cá nhân và thành viên trong tạp chí Vua Xì Gà. Các bạn theo dõi, chia sẻ thêm những đánh giá của mình để cùng trao đổi kinh nghiệm và những cảm nhận cá nhân của mình.

Quy mô 100 Điểm Cigar của Cigar Aficionado

Cổ điển: 95-100

Điểm nổi bật: 90-94

Rất tốt đến xuất sắc: 80-89

Trung bình đến chất lượng thương mại tốt: 70-79

Đừng lãng phí tiền của bạn: 0-69

error: Content is protected !!