H. Upmann

H.Upmann Magnum 54

Tên sản phẩm: H.Upmann Magnum 54 Nguồn gốc: Cuba Ring Gauge: 54 Chiều dài: 120 mm Đường kính: 21.43...

H. Upmann No. 2

Size: Figurado Vòng cuốn: 52 Chiều dài: 6 1/8″ Filler: Cuba Binder: Cuba Wrapper: Cuba Issue: Cigar...