Tủ bọc gỗ

Tủ xì gà FK160SN

  Tủ xì gà FK160SN Sức chứa: khoảng 800 – 1600 điếu Thiết kế 1 vùng nhiệt độ độc lập: 7-22 ° C...

Tủ xì gà SN600W

  Tủ xì gà SN600W Sức chứa: khoảng 600 điếu Thiết kế 1 vùng nhiệt độ độc lập: 5-22 ° C Độ ẩm...