H. Upmann Connoisseur No.1

HUpmann Connoisseus No1

Thông số điếu:

  • Quốc Gia (Country): Cuba
  • Vòng đo (Ring Gauge): 48
  • Filler: Cuba
  • Binder: Cuba
  • Wrapper: Cuba
  • Size: Robusto
  • Source: Cigar Aficionado

Mô tả:

Đây là điếu xì gà có sức mạnh vừa đủ để bạn trải nghiệm cả về hương vị và độ đậm đà với mức giá vừa phải, phù hợp với việc hút thường xuyên.

Introduce:

This cigar has a full and easy draw, and is loaded with flavor. It’s earthy and sweet, with cedar, spice and toffee notes. Full bodied.

Leave a Comment

error: Content is protected !!