H. Upmann Sir Winston

HUpmann SirWinston

Thông số điếu:

  • Quốc gia (Country): Cuba
  • Vòng đo 9 (Ring Gauge): 47
  • Chiều dài (Length): 7″
  • Filler: Cuba
  • Binder: Cuba
  • Wrapper: Cuba
  • Issue: Apr 01, 2007
  • Source: Cigar Aficionado
  • Size: Churchill

Mô tả:

Hãy dành thời gian trải nghiệm Sir Winton thay vì những thương hiệu bạn đang dùng và cảm nhận nó thật rõ rệt. Nó không hề đơn giản như bạn nghĩ về một thương hiệu Top của thế giới. Những điếu xì gà ngon của Cuba vẫn có mặt của H. Upmann.

Introduce:

A very attractive Churchill with great oils and a nice cap. The cigar warms nicely to show rich and toasty leather and earth flavors, complemented by cedar notes and a nutty finish. A medium- to full-bodied cigar.

Leave a Comment