For Engish

Cigar

Thuật ngữ xì gà trong tiếng Việt được phiên âm từ từ tiếng nước ngoài là “Cigar” từ...